fbpx

Poselski projekt ustawy o świadomej prokreacji

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – rozszerzenia zakresu nauczania oraz wprowadzenia obowiązku odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich; zapewnienia szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone drogą płciową; poszerzenia katalogu sytuacji, w których może nastąpić przerwanie ciąży – o żądanie kobiety w ciąży do 12. tygodnia jej trwania – przerwanie ciąży będzie możliwe jedynie wtedy, gdy kobieta po złożeniu żądania na piśmie odbędzie konsultację, której celem będzie uzyskanie informacji dot. skutków przerwania ciąży, a także form pomocy dla kobiet w ciąży.

Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-821-2018