fbpx

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów, a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-847-2018

Czytaj więcej…