fbpx

Poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim