fbpx

Ustawa o zakazie praktyk konwersyjnych

Złożona ustawa określa zasady ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych, chroniąc tym samym osoby LGBT.

Obecnie w polskim prawie brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych, które wprost lub pośrednio zakazywałyby poddawania osób LGBT praktykom konwersyjnym. Brak jest również rozwiązań prawnych lub instytucjonalnych, które gwarantowałyby, że do stosowania takich praktyk nie dochodzi w ramach publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Opisane w uzasadnieniu ustawy historie osób poddawanych tego rodzaju „leczeniu”, a także przypadki zgłaszane do organizacji pozarządowych, wskazują, że z praktykami konwersyjnymi osoby LGBT najczęściej mogą się zetknąć w następujących sytuacjach:

– w ramach korzystania z publicznej służby zdrowia, w razie udania się na psychoterapię do osoby występującej jako profesjonalista; osoba LGBT może przy tym zgłaszać się do terapeuty z problemem braku akceptacji dla własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, ale może również chcieć poddać się terapii w związku z innymi problemami; organizacjom pozarządowym znane są przypadki identyfikowania przez terapeutę „źródeł” problemów danej osoby w jej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, a następnie dążenia do jej „zmiany” lub „stłumienia”;

– w ramach korzystania z niepublicznej służby zdrowia, w razie udania się na psychoterapię do osoby występującej jako profesjonalista (również w tej sytuacji w grę może wchodzić zgłoszenie się przez osobę LGBT do terapeuty z problemem braku akceptacji dla własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, jak i zgłoszenie motywowane innymi, niezwiązanymi z orientacją seksualną lub tożsamością płciową, problemami);

-w ramach korzystania z usług osób lub ośrodków, które nie identyfikują się jako prowadzące psychoterapię (np. grupy rozwojowe itp.).

Brak jest rozwiązań prawnych, które chroniłyby osoby LGBT przed poddawaniem ich praktykom konwersyjnym w którymkolwiek z powyżej wymienionych miejsc.

Pobierz: Projekt ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych

Czytaj więcej: https://monika-rosa.pl/2019/02/20/zlozenie-projektu-ustawy-o-zakazie-praktyk-konwersyjnych/