fbpx

Weekendowy Poranek Radia TOK FM

Byłam dzisiaj gościem weekendowego poranka radia TOK FM. Zapraszam do wysłuchania.

#inoRosa #porozmawiajmy: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2171363636494162/

Źródło: https://audycje.tokfm.pl/podcast/79990,Prokuratura-sprzeciwia-sie-nadaniu-unijnym-symbolom-ochrony-prawnej-Dlaczego


Poniżej fragmenty moich wypowiedzi:

Maciej Zakrocki: (…) Teraz temat, który jest mi bardzo bliski ze względu na moje pasje, zainteresowania i niepoprawny euroentuzjazm. Oto posłowie Nowoczesnej zasiadający w klubie Platformy i Koalicji Obywatelskiej przedstawili projekt przewidujący gdzie i w jakich sytuacjach podnosi się flagę Unii Europejskiej. Projekt zakłada też zmiany w Kodeksie Karnym za znieważanie lub niszczenie europejskiej flagi ma grozić grzywna, a nawet rok więzienia. Na ten pomysł zareagował Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i napisał opinię do tego pomysłu, która najkrócej rzecz ujmując brzmi tak: „Polacy nieodpowiednio identyfikują się z Unią Europejską i nie ma powodu, by faworyzować tę organizację względem innych.”. I pan prokurator protestuje przeciwko pomysłowi, by flaga Unii Europejskiej była chroniona tak jak flaga polska. No i jak to się może skończyć? To pytanie do naszego gościa, a jest nim pani Monika Rosa, właśnie z klubu Nowoczesna, z partii Nowoczesna, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej. To jest taki zespół, w którym pani poseł pracuje. Łączymy się teraz przez Skype’a. Dzień dobry, dzień dobry.

Monika Rosa: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu z pięknych Katowic dzisiaj.

Maciej Zakrocki: (….) Jak pani myśli, jak może skończyć się ten pomysł? (…) Dlaczego Nowoczesna uważa, że europejskiej fladze przysługuje pewnego rodzaju szacunek (…)?

Monika Rosa: Takim pierwszym impulsem to tego aby pomyśleć o takim projekcie ustawy były oczywiście wydarzenia, które były związane z Marszem Niepodległości 11 listopada i sytuacją spalenia flagi Unii Europejskiej przez narodowców maszerujących przez Warszawę, i niemożliwość skazania osób ani karą grzywny, ani nawet zaskarżenia ich o spalenie takiej flagi właśnie ze względu na brak przepisów umożliwiających to. Była dość kuriozalna sytuacja, kiedy policja ogłosiła nagrody za znalezienie osoby, która spaliła taką flagę, natomiast jedyną sankcją odnośnie której mogła taką osobę oskarżyć to było wywołanie pożaru podczas zgromadzenia publicznego co nie miało nic wspólnego z tym, że było to celowe działanie w celu zniszczenia flagi Unii Europejskiej. Z resztą także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak chodźby Krystyna Pawłowicz, często mówią, czy w ogóle mówią o fladze Unii Europejskiej jako o szmacie, więc ten szacunek do Unii Europejskiej jest bardzo mały. A my wychodzimy z założenia, że bycie członkiem Unii Europejskiej to nie jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa, czy otrzymywania dotacji z budżetu Unii, ale to jest przede wszystkim kwestia wartości. I Polki i Polacy decydując się na wstąpienie do Unii Europejskiej w referendum powiedzieli TAK wartościom symbolizującym Unię Europejską: prawom człowieka, demokracji, równości praw kobiet i mężczyzn i wejścia w strefę wolności nie tylko gospodarczej, ale też wolności praw człowieka. Stąd nasza propozycja.

Maciej Zakrocki: (…) [może nie ma podstawy do takich przepisów? – przyp.]

Monika Rosa: Ja oczywiście żałuję, że nie ma w wiążącej deklaracji wpisanej ochrony określonych symboli Unii Europejskiej. Natomiast my, w naszym projekcie ustawy dołączyliśmy załącznik, który mówi o tym jak flaga Unii Europejskiej wygląda, jakie ma parametry, jakie ma barwy. W związku z czym Polska jako kraj suwerenny, co niejednokrotnie podkreślają przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości, ma możliwość wprowadzenia ochrony symboli jakie tylko sobie życzy. W związku z czym my w projekcie ustawy opisujemy dokładnie jak wygląda flaga UE wraz z barwami, z rozmieszczeniem gwiazd i przedstawiamy konkretne sankcje, które mają uchronić flagę Unii Europejskiej. Byłoby wspaniale, co uważam jest błędem, że na poziomie Unii Europejskiej i prawodawstwa Unii te symbole nie są chronione, natomiast Polska ma suwerenną możliwość wprowadzenia takiej ochrony w polskie prawodawstwo. Tutaj prokurator Święczkowski bardzo mocno i jasno pokazuje stosunek rządu do Unii Europejskiej. Kiedy jest to wygodne to flagi Unii Europejskiej stają za przedstawicielami rządu, Unia Europejska jest ważna, jest wspólnotą wartości. Kiedy natomiast nastroje społeczne to umożliwiają, albo kiedy rządowi nie jest po drodze z Unią Europejską bo np. wszczynana jest procedura praworządności te flagi i to znaczenie Unii Europejskiej w ustach przedstawicieli PIS-u spada. A my chcemy jasno powiedzieć: Unia Europejska, to my ją tworzymy, wyznaczamy swoich przedstawicieli. Unia Europejska ma swoje granice, ma konkretne prawodawstwo, które także jako Polacy i Polki współtworzymy. Jest to przepływ ludzi, jest to przepływ kapitału, jest to wolność gospodarcza także. Polki i Polacy czują się Europejczykami, więc mają także prawo do tego, żeby symbol Unii Europejskiej był na terenie Rzeczypospolitej chroniony, do czego Polska ma suwerenne prawo niezależnie od tego jakie prawo funkcjonuje, albo nie funkcjonuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Maciej Zakrocki: (…) „Nie ma takiego państwa jak Unia Europejska”. Myślę, że trzeba by było się zmierzyć z takimi postawami? (…)

Monika Rosa: Myślę, że trzeba się zmierzyć także z postawami niektórych posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnijmy, że np. dość niedawno także pani Pawłowicz jakby ubolewała nad poziomem patriotyzmu Polek i Polaków, którzy wywieszają flagę Unii Europejskiej, i mówiła, że to jakby nie ma znaczenia, że to jest jakiś kłopot, że tak się dzieje, i taka flaga powinna powiewać tylko w uroczystości dotyczące właśnie 9 maja. Natomiast celem prawa jest promowanie także pewnego rodzaju postaw i pewnego rodzaju wartości. I naszym celem jako Nowoczesnej jest po pierwsze rozmowa o przyszłości UE, ale także promowanie wartości, które stały za tym, że Unia Europejska została stworzona, i że się rozwija. I jednym z takich elementów jest właśnie obywatelskość, jest znaczenie demokracji, ale także wzmacnianie filarów instytucji Unii Europejskiej, więc nasz projekt miałby także taką rolę i walor edukacyjny. Byłby pewnym wyznacznikiem postępowania, nie tylko przez administrację rządową, ale także przez samorządy, żeby ta UE przestała być takim wytrychem, kiedy tylko jest potrzebna, ale dla wielu obywateli już stanowi coś czego czują się częścią i elementem. I takie głosowanie w samorządach za czy przeciw Unii Europejskiej to jest stricte działanie polityczne. No jest flaga, ale nam nie pasuje przed drzwiami to ją przestawmy albo ją w ogóle usuńmy. Jakby w taki sposób traktujemy UE to nie dobrze świadczy o przedstawicielach, którzy taki projekt uchwały niestety przyjęli.

Maciej Zakrocki: Wspomniała Pani, że w tym projekcie ustawy jest dość szczegółowy opis unijnej flagi. To jest też może warte podkreślania, szczególnie właśnie dla środowisk, o który pani właśnie mówiła, że te 12 gwiazdek to nie chodzi o liczbę krajów członkowskich (…) natomiast to jest nawiązanie do 12 gwiazd wieńca wizerunku Matki Boskiej. Może chociażby ci mocni mężczyźni na marszu 11 listopada, gdyby o tym wiedzieli, to może by tej flagi nie palli. (…) Może warto wspomnieć, że ojcowie założycie nawiązywali do chrześcijańskiego dziedzictwa europy?

Monika Rosa: To chrześcijańskie dziedzictwo europy jest bardzo często podkreślane przez, szczególnie jakby, konserwatywną część Polek i Polaków, i rzeczywiście nawiązanie do tych 12 gwiazd i Apokalipsy Św. Jana jest bardzo jasne, więc myślę, że jak najbardziej taka rola edukacyjna pokazująca, że wartości i korzenie Unii Europejskiej sięgają także wartości chrześcijańskich, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja ubolewam też nad tym, że… Ja doskonale pamiętam, że do czasu kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej my mieliśmy w szkołach bardzo dużo zajęć, lekcji, ale także zajęć pozaszkolnych dotyczących właśnie Unii, instytucji, funkcjonowania i jej wartości. Natomiast po wstąpieniu do Unii to się jakby nagle ucięło, jakbyśmy ustalili – ok weszliśmy, to już nie musimy o tym rozmawiać. To już jest ta UE, to już będziemy tylko pisać wnioski o granty i dofinansowania, no i dalej niech się dzieje jak chce. I ten brak rozmowy o Unii, tej edukacji teraz na się niestety trochę odbija rykoszetem, że nie wiemy jakie są symbole Unii Europejskiej, czym jest Unia Europejska, jakie mamy możliwości wpływu na prawodawstwo, jak ono się kształtuje. I jest taki przytyk rzeczywiście do funkcjonowania edukacji obywatelskiej, europejskiej w szkołach. Być może nie mielibyśmy do czynienia z takim lekceważącym stosunkiem do wspólnoty, której jesteśmy członkiem, i do jej symboli.

Maciej Zakrocki: (…) Zapytam na końcu o hymn Unii Europejskiej (…) ponieważ w mediach zwracano uwagę, że dwoje naszych europosłów – pani Anna Zalewska i pan Witold Waszczykowski – siedziało podczas grania tego hymnu (…) Czy to jest hymn, czy jak słyszymy to powinnyśmy wstać?

Monika Rosa: To jest niesamowite, że zachowania przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości kształtują nam troszeczkę jakby potrzebę wprowadzania pewnych sankcji karnych, ale myślę, że jakiejś kultury osobistej i szacunku do instytucji, w której się pracuje, bo przypomnijmy, że jednak panie i panowie chcieli być wybranie do Parlamentu Europejskiego, zasiadać w ławach… Tego, no nie da się zapiać, pewniej przyzwoitości, szacunku i rozwagi nie da się w prawie zapisać. I to, że nie powstaje się podczas hymnu Unii Europejskiej, który zwyczajowo jest przyjęty, że stoimy podczas jego wykonywania, tego rzeczywiście nie zapiszemy w prawodawstwie, Możemy mieć tylko nadzieję, że tak więcej nie postąpią, i wprowadzić też rodzaj takiej edukacji dotyczącej Unii Europejskiej i jej znaczenia.

Maciej Zakrocki: (…) [Chcecie forsować ten projekt ustawy jeszcze w tej kadencji czy wrócicie do niego już po wyborach? – przyp.]

Monika Rosa: Myślę, że w tej kadencji sejmu niezależnie od tego, że ona się kończy, nie byłoby szansy przyjęcia tej ustawy ze względu na konkretne poglądy większości rządzącej. Natomiast mam nadzieję, że po 13 października, po nowych wyborach do tego projektu ustawy uda się powrócić. Mam nadzieję, że większość w Sejmie będzie proeuropejska, proobywatelska i prodemokratyczna.

Maciej Zakrocki: (…) [To może byłoby dobrze w kampanii krajowej zwrócić uwagę na sprawy europejskie? – przyp.]

Monika Rosa: Ja jestem pewnie, że te elementy polityki europejskiej, po pierwsze, są w programie Koalicji Obywatelskiej i też temat Unii Europejskiej, bo dyskutowany podczas naszego Forum Programowego parę dobrych tygodni temu. Pewnie to nie będzie temat wiodący w kampanii, natomiast, tak, my będziemy jak najbardziej na wartości europejskie, na znaczenie Unii Europejskiej, będziemy to pokazywać i będziemy na to stawiać w kampanii. Pewnie to nie będzie główny nurt, natomiast dla nas bardzo ważny.

Maciej Zakrocki: (…) [Ale skoro dla ludzi ważne są pieniądze, to może warto przypominać, że zaraz wejdą w ostatnią fazę negocjacje budżetu siedmioletniego Unii Europejskiej? Może KO przedstawiłaby swojego kandydata na komisarza, bo taka opcja jest teoretycznie możliwa? – przyp.]

Monika Rosa: Teoretycznie jest możliwa, natomiast wydaje się, że tę politykę europejską warto by prowadzić przynajmniej na jakimkolwiek poziomie spójności. Oczywiście przez cztery lata opozycji i partii rządzącej się to nie udawało w żaden sposób, natomiast, tak, pieniądze są czymś wymiernym co każdy czuje czy to poprzez to, że widzi jakie są drogi czy jakie są chodniki czy, że jest zbudowane przedszkole, czy dofinansowanie do konkretnego projektu, więc my to powtarzaliśmy zarówno w wyborach samorządowych jak i wyborach europejskich i z pewnością będziemy o tym mówić i to pokazywać także w wyborach tutaj do parlamentu krajowego. Że to w jaki sposób rząd prowadzi politykę może zmniejszyć, po pierwsze, naszą pozycję, albo już zmniejszyło naszą pozycję w Unii Europejskiej, co realnie przełoży się na to jak planowany będzie budżet Unii Europejskiej.

Maciej Zakrocki: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Monika Rosa, Nowoczesna, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej, była z nami. Dziękuję za rozmowę.

Monika Rosa: Bardzo dziękuję. Do widzenia.