fbpx

Janusz Muzyczyszyn – poparcie w wyborach do Sejmu

Od 1989 roku regularnie biorę udział w wyborach, bo uważam to za swój moralny i obywatelski obowiązek. Mam nadzieję, że wreszcie w najbliższych wyborach, które będą 13 października uda się wybrać ludzi, którzy naprawdę zechcą dobrowolnie, świadomie i z zaangażowaniem reprezentować nasz region. Niestety przez wiele lat tak się zdarzało, że kilkudziesięciu posłów, którzy podobno startowali z naszego regionu, naszego województwa, z tych okręgów, jak tylko wyjechało poza granicie województwa w stronę Warszawy zapominali kogo reprezentują i czyje interesy reprezentują i czyich interesów powinni pilnować. Z przyjemnością, aczkolwiek i żalem muszę stwierdzić, że wśród tychże posłów jest bardzo niewiele wyjątków. Jednym z tych wyjątków jest posłanka Monika Rosa. Mieszka w Katowicach, pochodzi stąd, zna nasz teren, zna realia i przede wszystkim program, który reprezentuje jest programem godnym poparcia. Chciałbym właśnie takich ludzi widzieć od 13 października na Wiejskiej w Warszawie. Ludzi, którzy dbają o miejsce, z którego pochodzą.