fbpx

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy nadania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego; modyfikacji składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (dodanie dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się regionalnym językiem śląskim)

Projekt ustawy do pobrania TUTAJ.