fbpx

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dzisiaj miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, na którym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawiał Informację o działaniach, jakie podejmował na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018-2019. Z informacji przedstawionych przez Rzecznika wynika, że, niestety, liczba przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowym, etnicznym i wyznaniowym rośnie. Smuci też informacja, że ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej nie widać woli współpracy z RPO w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści. W tej ważnej sprawie potrzebne jest zaangażowanie wszystkich organów państwa.

„Pani przewodnicząca, panie ministrze. To są znane badania, o których państwo mówicie bo już nie raz o nich czytaliśmy i były o nich dyskusje dotyczące skali zgłaszania, a właściwie nie zgłaszania, przestępstw z nienawiści. To było 5% osób, które zgłaszają takie przestępstwa. Mam pytanie, czy w tej sprawie skierowaliście państwo może pismo do MSWiA albo do Ministra Sprawiedliwości zwracając uwagę na obawy przed zgłaszaniem przestępstw z nienawiści? Jeśli takie pismo było kierowane to z jaką spotkało się reakcją? Duży niepokój budzą przede wszystkim kwestie umorzeń, takich bardzo, jakby, ważnych, dużych imprez np. Marszu Niepodległości z roku 2017 (tutaj to umorzenie, no, niezrozumiałe dla bardzo wielu odbiorców), umorzenie właśnie sprawy dotyczącej marszu w Hajnówce. To w istotny sposób może wpłynąć na poczucie bezkarności sprawców przestępstw z nienawiści i zachęcić do dalszego działania. Mam pytanie dotyczące czy pan Rzecznik będzie reagował w sprawie umorzenia sprawy z Marszu Niepodległości z roku 2017, kiedy leciały i były propagowane jawne hasła dotyczące „białej Europy”, ale też symbole nawiązujące do totalitaryzmów? Mam też pytanie, które z 20 rekomendacji, o których pan Rzecznik wspomniał dla Prezesa Rady Ministrów zostały przez Prezesa Rady Ministrów, przez Rząd, przyjęte? Spotkały się z pozytywnym odbiorem? Zostały zaimplementowane prace na ich temat? Może coś się rozpoczęło? Czy cokolwiek się w ogóle wydarzyło? I też mam pytanie odnośnie miejsc pamięci ukraińskiej, które są dewastowane – czy jakieś działania w tej sprawie, np. kwestia Monastyrzu, są prowadzone? ”

„Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja wystąpienie pana przewodniczącego Zubowskiego odebrałam jako trochę taką prowokację intelektualną dla nas, żebyśmy się tutaj nie zgadzali wszyscy, że rzeczywiście przestępstwa z nienawiści w Polsce funkcjonują i się dzieją, bo przecież nie będziemy rozmawiać o tym czy „Biała Europa”, czy „Polska dla Polaków”, czy „Biała Siła”, które z tych haseł jest bardziej rasistowskie. Natomiast wydaje się, że mimo wszystko mamy pewną wspólną konkluzję. Otóż taką, że przestępstwa z nienawiści, motywowane nienawiścią, w Polsce się dzieją i są faktem niezależnie od tego jak bardzo oceniamy ich skalę – czy 5% zgłaszanych, czy może trochę mniej, może trochę więcej. Natomiast jeśli są rekomendacje, które mogą usprawnić system czy to ścigania czy to rejestrowania takich przestępstw, czy mogą poprzez edukację sprawić, że takich przestępstw będzie mniej, bo przecież mamy też inne raporty mówiące o tym, że np. 40% materiałów informacyjnych czy też opinii w internecie, które dotyczą Ukraińców są negatywne, to jakby, uświadamiają nam rzeczywiście skalę tej niechęci i rodzących się uprzedzeń, to może warto z takich rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich skorzystać. I dla mnie największym zaskoczeniem i chyba też oburzeniem było to, że Rzecznik nie doczeka się, a wręcz musi się upominać się, nawet to jest nieskuteczne, o odpowiedzi ze strony organów władzy. I stąd moje pytanie, nie wiem czy taka jest możliwość, żebyśmy może jako Komisja wystąpili o to, żeby rzeczywiście na temat tych wystąpień generalnych Rzecznika państwo rządzący odpowiedzialni, czy to minister, czy to Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, czy też szef MSWiA w zależności od adresata takiej wypowiedzi, bo to, że to się dzieje jest faktem. Pytanie jak zaradzimy temu na przyszłość? W jaki sposób będziemy to ścigać?”


Całość komisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=E95DAF7861990E4DC1258513003C3FEA#