fbpx

Potrzeba nowelizacji specustawy o przepisy dotyczące przemocy

📣 Zostań w domu – tak to konieczność. Ale w wielu z nich trwa dramat przemocy domowej. Specustawa musi zostać znowelizowana o przepisy dotyczące przemocy.

✉️ Przesłałam do Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

💬 Nowelizacja zakłada wprowadzenie wyjątku od zasady wstrzymania wszystkich eksmisji, w przypadku gdy eksmisja ma dotyczyć sprawcy przemocy na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, aby umożliwić sądowi wydanie orzeczenia eksmisji w okresie epidemii, wprowadza takie sprawy do katalogu „spraw pilnych” (art. 14a ust 4 projektowanej ustawy).

Konieczność przeciwdziałania nasilającej się przemocy domowej w czasie epidemii powinna zostać umieszczona na szczycie listy kluczowych zadań państw przy opracowywaniu strategii walki z koronawirusem. Bezpieczeństwo tych osób, które pozostają w domu jest najważniejsze!

Facebook: https://www.facebook.com/1479771345653398/posts/2352986174998573