fbpx

Projekt ustawy o izolacji oprawcy od ofiary został przyjęty przez Sejm!

Projekt ustawy o izolacji oprawcy od ofiary został przyjęty przez Sejm! | Monika Rosa

📣 Uchwaliliśmy! Możliwość natychmiastowej izolacji oprawcy od ofiary powoli staje się realna! Teraz czas na szybkie procedowanie przez Senat.

W końcu, po wielu latach apeli organizacji, kobiet, posłów i posłanek, a także moich, zajmujemy się tą ważną sprawą. Przemoc – niezależnie czy fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna jest przemocą.

Celem ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Należy podkreślić, iż przemoc w rodzinie przestała już być postrzegana jako sprawa prywatna, dotycząca jedynie osób stosujących przemoc i dotkniętych przemocą. Współcześnie jest ona traktowana jako złożony problem całego społeczeństwa, o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, wielorakich przyczynach i wielopłaszczyznowych konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny, wymagający wszechstronnego uregulowania w prawie publicznym oraz czynnej, transparentnej współpracy władzy, instytucji publicznych i innych wyspecjalizowanych organów dysponujących właściwymi i fachowymi kompetencjami.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakłada między innymi:

1) ochronę przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
2) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
3) zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Procedowanie to tylko jeden etap. Będziemy monitorować stosowanie prawa i rozszerzać ustawę o inne elementy przeciwdziałania przemocy.

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2375257032771487/

Ta ustawa to pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście pomóc kobietom, ofiarom przemocy. Pierwszy krok, ale nie jedyny, który trzeba wykonać. Przed nami jeszcze ogromny pracy i my tę pracę jako koalicja na pewno wykonamy.

W wyniku przemocy domowej ginie rocznie minimum 400-500 kobiet. Są mordowane, giną w wyniku pobicia, popełniają samobójstwa. Ten projekt ustawy pozwoli tym kobietom, tym dzieciom mieć nadzieję, że to pasmo przemocy, którego dostarczają w nocy, skończy się. Że to nie one będą musiały uciekać z miejsca swojego zamieszkania, ale to oprawca będzie od nich izolowany i to on będzie musiał opuścić miejsce zamieszkania. Teraz czekamy na szybkie prace Senatu, ale przed nami jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, aby realnie pomóc ofiarom przemocy domowej. To zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zmiana funkcjonowania niebieskiej karty, to kwestia wprowadzenia przemocy ekonomicznej, wsparcia organizacji pozarządowych, które od lat walczą o to, aby ofiary pomocy czuły się bezpiecznie, miały nadzieję i otrzymały pomoc.

Mam nadzieję, że to pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście kobietom, ofiarom przemocy, dzieciom pomóc. Pandemia to czas, kiedy izolacja jest tym bardziej uciążliwa, kiedy nie ma się do kogo zwrócić, kiedy nie można czasami wykonać telefonu i powiedzieć: coś się złego dzieje. Dlatego to pierwszy krok, ale nie jedyny, który trzeba wykonać. Przed nami jeszcze ogromny pracy i my tę pracę jako koalicja na pewno wykonamy.

Całość: https://www.youtube.com/watch?v=xOoZfuB2Hn0&feature=youtu.be