fbpx

Konferencja prasowa na temat klauzuli sumienia

Konferencja prasowa na temat klauzuli sumienia | Monika Rosa

Lekarze mają prawo do klauzuli sumienia, a co z prawami pacjentek i pacjentów do opieki zdrowotnej? O te prawa chciałabym się dziś upomnieć.

📣 Szpital lub inna placówka świadcząca usługi medyczne ma obowiązek skierować pacjentkę lub pacjenta tam, gdzie realnie uzyska pomoc! W dzisiejszych, polskich warunkach to jak szukanie igły w stogu siana i marnowanie czasu, który w sytuacji zagrożenia życia jest najcenniejszy.

Nie ma naszej zgody na to, by światopogląd lekarza był ważniejszy od naszego zdrowia. Może to dotyczyć wykonania operacji, transfuzji krwi, zrobienia przeszczepu, przeprowadzanie legalnej aborcji. Brak wykonania takiego zabiegu może nieść poważne konsekwencję.

Składamy poprawkę, by w razie odmowy wykonania świadczenia motywowanej klauzulą sumienia, szpital miał obowiązek wskazać pacjentce/ pacjentowi innego lekarza lub szpital.

Facebook: https://www.facebook.com/1479771345653398/posts/2395328024097721/

Konferencja prasowa na temat klauzuli sumienia z udziałem: Monika Rosa, Małgorzata Tracz, Jerzy Hardie-Douglas

„Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby się upomnieć o prawa pacjentek. Klauzula sumienia niestety rządzi wśród wielu polskich lekarzy, polskich szpitali. Pacjentka, pacjent, któremu odmówiono zabiegu z racji klauzuli sumienia, powinna mieć prawo, żeby jednostka, która jej wykonania tego zabiegu odmówiła, żeby jej wskazała miejsce, gdzie taki zabieg, takie świadczenie może odbyć. Dlatego dzisiaj stajemy tutaj i deklarujemy, że złożymy poprawkę do projektu ustawy o zawodzie lekarza, aby obowiązkiem podmiotów, które świadczą usługi medyczne – szpitali, lekarzy – było wskazanie innego podmiotu, który będzie wykonywał dane świadczynie, którego domaga się zgodnie z polskim prawem ubezpieczony pacjent, ubezpieczona pacjentka. Nie może być tak, że ważniejszy od zdrowia pacjentki jest światopogląd i klauzula sumienia lekarza albo osoby zarządzającej szpitalem. Tak. Obowiązkiem podmiotów szpitalnych jest zapewnienie wykonania świadczenia dla pacjenta i dla pacjentki. Dlatego taką poprawkę dzisiaj składamy.”