fbpx

Prawa kobiet po poronieniu. Czas uprościć procedury!

💬 Poronienie to traumatyczna sytuacja dla kobiety i dla całej rodziny. Obowiązujące prawo zamiast wspierać w tym trudnym czasie, rzuca kolejne kłody pod nogi a żałoba zostaje zmieniona w biurokratyczne tortury.

Dziś złożyłam projekt ustawy, który powstał w związku z wieloletnimi staraniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych i społecznych. Od dawna domagały się one wyjścia naprzeciw postulatom rodziców dzieci martwo urodzonych i zakończenia nierównego traktowania w zakresie dostępu do świadczeń kobiet, które poroniły bez względu na wiek ciąży.

Proponowane zmiany mają na celu maksymalnie uprościć i ułatwić czynności konieczne do podjęcia w celu uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego oraz skróconego urlopu macierzyńskiego.

🔸 Po pierwsze, projekt zakłada zniesienie obowiązku wskazania płci dziecka, gdy nie jest możliwe jej określenie bez konieczności dokonania kosztownych badań genetycznych. Do tej pory niemożliwe było wystawienie karty martwego urodzenia bez wskazania płci. A karta martwego urodzenia jest dokumentem niezbędnym, by starać się o zasiłek pogrzebowy czy skrócony urlop macierzyński. To trudna do wyobrażenia sytuacja, która była doświadczeniem wielu kobiet. Strata ciąży, obowiązek zapłaty za badania genetyczne, kolejne procedury, koszty… Musimy z tym skończyć.

🔸 Po drugie, chcę zniesienia obowiązku rejestracji martwo urodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o urlop macierzyński. To ułatwi cały proces. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice po poronieniu chcą, by pochówkiem zajęła się gmina bądź szpital. Obecnie lekarz wystawia kartę martwego urodzenia i wysyła ją do USC, który z urzędu nadaje imię, o czym na końcu dowiadują się rodzice i ponownie przeżywają traumę. Dlatego proponuję przepis, który decyzję o ewentualnej rejestracji w USC pozostawia rodzicom.

🔸 Po trzecie, jasno chcę wskazać, że rodzice mają prawo do uzyskania karty martwego urodzenia, także gdy rezygnują z pochówku.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego” związanych z poronieniem zakończy nieuprawniony podział rodziców dzieci martwo urodzonych na dwie grupy: tych, u których płeć jest możliwa do ustalenia oraz tych, gdzie wymaga to skomplikowanych badań.

Pacjentkom powinno się zapewnić bezpłatny i swobodny dostęp do opieki psychologicznej, ale nie można wywierać na niej presji, co do sposobu przeżywania straty bądź nie. Prawo musi szanować przekonania i uczucia oraz indywidualne potrzeby przezywania żałoby. Dać szansę na pochówek, urlop, ale także umożliwić jak najszybsze uporanie się z formalnościami i zapewnić spokój.

* Należy jednak podkreślić istotną z punktu widzenia treści ustawy uwagę terminologiczną. W ustawach i literaturze przedmiotu, a także w treści projektu, używa się sformułowania „dziecko martwo urodzone”. Termin ten jest umowny i stanowi pewne uproszczenie językowe, podkreślające znaczenie poruszanego problemu dla uczuć osób, które przeżyły stratę ciąży. Przyznanie prawa do pochówku czy odbycia żałoby nie implikuje jednocześnie zrównania ochrony prawnej podmiotów w fazie prenatalnej i po urodzeniu, a zatem nie neguje prawa kobiety do terminacji ciąży.

Dziękuję Markowi Szolcowi i Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny za współpracę i konsultacje.

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2410908965872960/

Prawa kobiet po poronieniu. Czas uprościć procedury! | Monika Rosa

Media:

Naszą rolą jako polityków jest likwidacja barier a nie ich tworzenie. Obowiązujące prawo bywa torturą dla kobiet, które straciły ciążę. Skoro rodzina jest najważniejsza, to myślmy o każdym jej aspekcie – mówi rp.pl Rosa.

1. https://www.se.pl/slask/slaskie-poslanka-rosa-sklada-projekt-ustawy-w-sprawie-poronien-i-ochrony-kobiet-aa-8RVB-kMij-tURF.html
2. https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/poslanka-chce-uproszczenia-przepisow-dla-kobiet-po-poronieniu,74515.html
3. https://www.rp.pl/Zdrowie-/200619534-Nowa-ustawa-pomoze-kobietom-po-poronieniu.html
4. https://dziennikzachodni.pl/poronilas-wczesna-ciaze-trudno-dostac-zasilek-pogrzebowy-i-urlop-macierzynski-w-takiej-sytuacji-poslanka-monika-rosa-chce-to/ar/c14-15029374