fbpx

Posiedzenie Sejmu – 7 października 2020

W Sejmie rozmawiamy dziś o nowelizacji budżetu 2020. To najtrudniejszy budżet Polski od 30 lat z historycznie wysoką dziurą w finansach naszego kraju.

❌ Deficyt budżetu państwa ma wynieść 109,3 mld zł, wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu.

❌ Dług publiczny ma przebić próg 60 proc. względem PKB, co oznacza rekord.

❌ Realny deficyt sięga nie 109 a 300 miliardów złotych – bo należy do niego dodać zobowiązania zaciągnięte przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju.

❌ Na dodatek w tegorocznym budżecie zapisano już przyszłoroczne wydatki na 13. i 14. przenosicie zadłużenie z przyszłego roku na ten rok.

❌ Zamiast znacznie zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia i edukacje dodatkowe 3 mld przeznaczono na armie – Wydatki na obronę mają wynieść w 2020 roku w sumie 52 mld zł.

❌ Prognozuje się wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

❌ Dramatycznie rośnie dług sektora finansów publicznych.

❌ Rośnie luka VAT.

❌ Województwo śląskie traci 216,2 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki z ogromnym entuzjazmem przekonywał do projektu budżetu na rok 2020. Obiecywał zerowy deficyt, zrównoważony budżet. Niestety, było to kolejne mydlenie oczu i kłamstwa, które trudno w dalszym ciągu usprawiedliwiać COVIDem. Obiecanego wzrostu inwestycji także nie ma, a w czasie spowolnienia tym bardziej nie będzie.

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2502560746707781/

Posiedzenie Sejmu - 7 października 2020 | Monika Rosa

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 572 i 636)

„(…) proszę mi wyjaśnić dlaczego województwo śląskie traci 216 milionów złotych, proszę mi wyjaśnić w jaki sposób będą państwo wypłacać przyszłe emerytury…”

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643)

„(…) proszę o informację dlaczego (…) tak mocno skomplikowaliście bardzo proste rozwiązanie i ilu przedsiębiorców wykluczycie z możliwości skorzystania z tego nowego podatku? (…)”

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

„(…) może pan nie wie, ale większość obecnych spółek komandytowych to są polskie podmioty (…) zamiast je wspierać, państwo je osłabiacie konsekwentnie…”

Rząd chce podwójnie opodatkować spółki komandytowe.

❗️Przedsiębiorcy chcą płacić w Polsce podatki – proste, uczciwe i sprawiedliwe podatki.

❗️Większość obecnie działających spółek komandytowych to polskie podmioty. Większość z nich wyrosło na tyle, że skutecznie konkuruje na rynku z podmiotami zagranicznymi.

❗️Opodatkowanie spółek komandytowych posłuży jedynie pokryciu dziury budżetowej, którą kryształowi przedstawiciele rządu stworzyli swoimi działaniami. Łącznie zapłacony podatek przez te spółki będzie wynosił 34-35%.

❗️Te zmiany mają wejść pierwszego stycznia. Nie wiem, czy ktoś z rządu kiedyś prowadził firmę, ale budżety firm są już zaplanowane. Te zmiany są zbyt nagłe i zbyt trudne do przeprowadzenia, co spowoduje u nich ogromny kryzys.

❗️Spółka komandytowa jest spółką na trudne czasy. Takie trudne czasy mamy teraz i państwo powinno je wspierać, a nie konsekwentnie osłabiać.

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/videos/346426006805500/

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640)

Pytam o wydatki na ochronę zdrowia, w tym na leczenie onkologiczne, psychiatrię, także dziecięcą, oraz o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnośnie wyrównania świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

„(…) ja bardzo proszę o informację, dlaczego obciążacie swoją nieodpowiedzialną polityką finansową pracowników, pracowników sektora publicznego? (…)”