fbpx

Komisja Ustawodawcza w sprawie wniosków do TK

Dziś Komisja Ustawodawcza. 📣 Rozmawiamy o pozbawieniu Polek i Polaków tak ważnej instytucji jaką jest w dzisiejszych czasach Rzecznik Praw Obywatelskich. Na komisji nie pojawili się posłowie PiS, którzy są wnioskodawcami projektu. Czy się pojawią? Wątpię.

Ten wniosek to przede wszystkim uderzenie w prawa człowieka i prawa obywatela. To walka z niezależnością i obywatelami. To uderzenie w art. 80 Konstytucji, który gwarantuje obywatelom i obywatelkom prawo do skorzystania z ochrony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik chroni osoby niezależnie od poglądów politycznych – zarówno lewicowych, centrowych, prawicowych, osoby LGBT, kibiców, każdego z nas.

📣 Kto pomoże obywatelom i obywatelkom, kiedy upadnie system ochrony zdrowia? Kto pomoże przedsiębiorcom, których biznesy system zamknie pozostawiając ich bez pomocy? Kto będzie bronił nas, kiedy łamane są prawa człowieka?

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2509990282631494/?type=3&theater


Komisja ustawodawcza odnośnie wniosku do TK w sprawie legalności przerywania ciąży.

Posłowie z PiS wolą chować się za swoimi tabletami niż merytorycznie porozmawiać o wniosku skierowanym do upolitycznionego nie-TK uderzającym w połowę społeczeństwa, czyli w kobiety.

Gdyby posłowie PiS chcieli rozmawiać o Konstytucji to pojawiliby się tutaj na Komisji! Jednak dla nich Konstytucja ma małe znacznie, a Trybunał Konstytucyjny jest ich partyjnym narzędziem – upolityczniony, w którym niektórzy członkowie zostali wybrani w bardzo wątpliwy sposób. To nie jest normalnie, że w TK zasiadają byli posłowie, którzy przez lata realizowali politykę konkretnej partii. Obecność tych sędziów nie daje możliwości wydania obiektywnego i bezstronnego wyroku w sprawie kobiet i kwestii aborcji.

Z wniosku bezpośrednio wynika, że kobieta będąc w ciąży traci swoją podmiotowość. Godność, prawo do życia i zdrowia, zarazem prawo do integralności cielesnej podlegają ochronie konstytucyjnej i bycie w ciąży wcale tego nie ogranicza.

W 2019 roku spośród 1100 legalnych aborcji 1074 to aborcje z powodu ciężkich wad płodu. Badania prenatalne są po to by sprawdzić, czy dziecko jest zdrowe. Dla wielu rodzin decyzja o wcześniejszej terminacji ciąży jest ogromnym dramatem

Kobieta powinna mieć prawo do decydowania, czy chce urodzić, czy też nie. Nikt, a tym bardziej rząd, nie może narzucać jej tej decyzji. Zaostrzenie tego i tak restrykcyjnego prawa uderzy przede wszystkim w kobiety w złej sytuacji ekonomicznej i pogłębi nierówności społeczne.

W świetle prawa międzynarodowego wymuszona kontynuacja ciąży jest traktowana jako przemoc – przemoc ze względu na płeć jest uznawana za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie. Tego dziś chce rząd PiS dla polskich kobiet!


Konferencja prasowa – 🎥 #PiS zaostrza prawo aborcyjne?

W konferencji prasowej udział wzięły: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Barbara Nowacka, Monika Rosa, Aleksandra Gajewska i Kamila Ferenc.