fbpx

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny skierowałam swoje pytania i obawy do o Rzecznika Praw Dziecka odnośnie m.in. psychiatrii dziecięcej.

Wzrost budżetu to także kwestia Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży, natomiast jest on tylko elementem systemu – owszem ważnym, ale nie najważniejszym. Chciałabym jednak dowiedzieć się, czy Pan Rzecznik będzie prowadził działania na rzecz zmiany i poprawy sytuacji psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Polsce. Niestety jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Europie. Jaka część tego budżetu zostanie przeznaczona na próbę stworzenia idei zmian systemowych, oczywiście we współpracy z właściwymi ministerstwami? To problem szalenie palący i ważny, by zapewnić opiekę psychologiczną w szkolę, a później opiekę psychiatryczną. Wiemy, że dziś ten dostęp jest bardzo niskiej jakości i też nierównomierny, to znaczy, że w zależności od miejsca zamieszkania dostęp do tej podstawowej opieki zdrowotnej jest po prostu różny.

Drugim tematem jest kwestia trwającego obecnie koronawirusa i też wzrastającej przemocy, także psychicznej wobec dzieci, w związku z zamknięciem w domach i izolacją. To sytuacja bardzo trudna. Czy są przewidziane jakieś działania, analiza sygnałów, które do Pana rzecznika wpływały i czy są jakieś wnioski, które przydałoby się wdrożyć w życie, bo dziś nie wystarczy już tylko telefon zaufania.