fbpx

STOP przemocy wobec kobiet!

Porozmawiajmy o kobietach…

❌ To kobiety najczęściej padają ofiarą przemocy – domowej, fizycznej, seksualnej, psychicznej, ekonomicznej.

❌ Nie zbudujemy prawdziwej demokracji i otwartego państwa, dopóki połowa społeczeństwa będzie zagrożona przemocą. Skończmy ze stereotypowym myśleniem o roli kobiet i mężczyzn.

Dziś jesteśmy na ulicach, walczymy o nasze prawa, ale to długa walka, bo do zrobienia jest jeszcze zbyt wiele.
1️⃣ Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – prawdziwa ewaluacja działań i zaangażowanie wszystkich podmiotów pracujących z ofiarami, sprawcami oraz podmiotami tworzącymi prawo i je realizującymi.
2️⃣ Wiarygodne badania zjawiska przemocy – nie znamy prawdziwej skali przemocy domowej. Liczby dotyczące zakładania niebieskich kart nie oddają jej rozmiaru. Nie wiemy, ile kobiet umiera w wyniku przemocy domowej.
3️⃣ Realna współpraca i finansowanie organizacji pozarządowych pomagających ofiarom przemocy.
4️⃣ Wdrożenie konwencji antyprzemocowej m.in. w zakresie: zmiany definicji gwałtu, wprowadzenia zapisów o przemocy ekonomicznej.
5️⃣ Obowiązkowa terapia dla sprawców przemocy domowej.
6️⃣ Szkolenia dla pracowników podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (pracowników opieki społecznej, policjantów, nauczycieli, itd.).
7️⃣ Regularne kampanie społeczne dotyczące zapobiegania przemocy oraz równości praw kobiet i mężczyzn.
8️⃣ Zmiana funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, by pieniądze z niego realnie były przeznaczane na pomoc ofiarom i wsparcie osób opuszczających więzienie.
9️⃣ Porządna edukacja seksualna i antydyskryminacyjna w szkołach.

❌ Nie zdajemy sobie sprawy, ile kobiet dookoła nas doświadczyło lub doświadcza przemocy i ile kobiet boi się o tym rozmawiać.

📣 Jeśli jesteś świadkiem przemocy – reaguj, rozmawiaj i ratuj. Moje biuro jest także otwarte dla Ciebie. Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub znasz osobę, której jest potrzebna pomoc. Zgłoś się.

Siostry trzymają się razem. Nie tylko na marszach!🤝

STOP przemocy wobec kobiet! | Monika Rosa

Facebook: https://www.facebook.com/RosaMonikaAnna/photos/a.1483549261942273/2545080455789143


Dyskusja w ramach akcji #ZanimStracisz – tydzień eliminacji przemocy wobec kobiet (wydarzenie na Facebooku)

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 r. przemoc wobec kobiet to: ➡️ każdy akt przemocy, związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest, lub może być, fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszaniem lub arbitralnym pozbawianiem wolności, niezależnie od tego, czy czyny te miały miejsce w życiu publicznym czy prywatnym. 2️⃣5️⃣ listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Z tego powodu, by wesprzeć kobiety doświadczające przemocy, a także uświadomić skalę problemu zarząd Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci Małopolska” wraz z kołem „Młodzi Demokraci Kraków” zorganizował akcję „#ZanimStracisz – tydzień eliminacji przemocy wobec kobiet”.

Rozmowa z Moniką Rosa, Aleksandrą Gajewską i Jagną Marczułajtis-Walczak na temat przemocy wobec kobiet i sposobów przeciwdziałania jej.


Debata „Coś w nas pękło! Śląskie kobiety robią rewolucję!” (wydarzenie na Facebooku)

Stowarzyszenie Otwarty Śląsk zaprasza na debatę!

„Coś w nas pękło” – tymi słowami zaczyna się wiele opowieści o Strajku Kobiet. Orzeczenie zdominowanego przez partię rządzącą Trybunału Konstytucyjnego wyzwoliło wielką energię w obywatelkach i obywatelach. Od kilku tygodniu w kraju odbywają się protesty, które przybierają różną formę. Skumulowany przez lata gniew znalazł swoje ujście na ulicach miast, a także miasteczek i wsi. Różniące się w wielu sprawach osoby spontanicznie zebrały się, by pokazać, że skończył się czas pogardzania kobietami w Polsce.

Te największe w historii Polski protesty mają wiele swoich mniejszych i większych bohaterek. Na Śląsku i w województwie śląskim protesty też mają swój regionalny koloryt. Do opowiedzenia o swoich doświadczeniach zaprosiliśmy śląskie wojowniczki, które włączyły się w walkę przeciwko partii nienawidzącej kobiet. Co właściwie przeżywamy? Jak wpłyną na nas te zbiorowe doświadczenia? I jak śląska kobieta robi rewolucję? Na te i na wiele innych kwestii porozmawiamy z naszymi gościniami.

W dyskusji wzięły i wział udział:
➡Anna Boenish – śląska aktywistka, absolwentka sztuki pisania na UŚ, zawodowo zajmuje się marketingiem w social media
➡Anna Cieplak – pisarka, laureatka Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, aktywistka miejska i animatorka kultury
➡Zuzanna Guzik – studentka psychologii, uczestniczka spacerów/protestów w Sosnowcu
➡Katarzyna Majchrzak – psycholożka, działaczka społeczna od wielu lat walcząca o prawa kobiet
➡Monika Rosa – politolożka, od 2015 posłanka na Sejm RP Całość moderować będą:
➡Alina Bednarz – aktywistka, feministka, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet, radna sejmiku województwa śląskiego
➡Marcin Musiał – śląski regionalista, literaturoznawca, bloger