fbpx

Projekt ustawy wykreślający artykuły 196 oraz 212 Kodeksu Karnego

Dziś z Krzysztofem Mieszkowskim złożyliśmy projekt ustawy wykreślający artykuły 196 oraz 212 kodeksu karnego.

👉 Artykuł 196 – o tzw. obrazie uczuć religijnych – jest obecnie nagminnie wykorzystywany do zastraszania obywateli, którzy wyrażają poglądy kontrowersyjne dla władzy i sprzymierzonego z nią kościoła.

👉 Artykuł 212 – o zniesławieniu – niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji dotyczących wolności słowa i porządku życia społecznego w Polsce.

Dziś karze się artystów za wykorzystanie motywów religijnych pod pretekstem obrazy uczuć religijnych, a policja może wejść o 6 rano do mieszkania aktywistki zabezpieczając jej dyski.

‼ Wolność słowa jest ogromna wartością, ale wolność słowa nie oznacza zgody na mowę nienawiści.

Dlatego już na początku kadencji złożyłam projekt ustawy nowelizujący art. 119, 256 i 257 kk.
📣 Celem proponowanej nowelizacji było zapewnienie skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami to najjaskrawsze przejawy dyskryminacji, tj. kwalifikowanej postaci nierównego traktowania ze względu na jakąś cechę osobistą. Rolą państwa jest przy tym nie tylko zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji poprzez podnoszenie świadomości społecznej i edukację antydyskryminacyjną, ale także ochrona ofiar przestępstw poprzez stworzenie skutecznego systemu sankcji.

Dziś cały ciężar zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego, sporządzenia aktu oskarżenia i uczestnictwa w postępowaniu przed sądem spoczywa wyłącznie na pokrzywdzonym. Musimy chronić ofiary mowy nienawiści i przejawów agresji względem mniejszości.