fbpx

Piecza zastępcza

📣 Podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został w końcu poruszony temat pieczy zastępczej. ⚠️ Na koniec 2019 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,1 tys6. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. W tym 55,4 tys. dzieci w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2019 r., wobec 72 339 dzieci w 2018 r. (+0,2%) – wzrosła o 111.

❌ Wciąż zbyt wiele dzieci przebywa w instytucjach zamiast w pieczy rodzinnej!

❌ Wciąż ponad 3 tysiące dzieci poniżej 10 roku życia przebywa w instytucjach.

❌ Czas przebywania w pogotowiach opiekuńczych jest zbyt długi. Dziś wiele dzieci pozostaje w nich powyżej określonej normy. Prawo przewiduje nie dłużej niż 3 miesiące w placówce i nie dłużej niż 4 miesiące w pogotowiu rodzinnym. Zbyt długie przebywanie dzieci w pieczy zastępczej, w pogotowiach rodzinnych i opiekuńczych, narusza ustawowe prawa dziecka do wychowania w stabilnym środowisku, a także wpływa negatywnie na jego rozwój, utrudnia terapię.

Mamy za mało rodzin zastępczych – ich finansowanie oraz wsparcie jest za małe. Trzeba wesprzeć adopcję dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci chorujących, licznych rodzeństw, adopcję dzieci starszych.

⚠️ Należy wprowadzić cyfrowy system rejestru pieczy zastępczej i adopcji, bo wciąż zbyt wiele dzieci “znika w systemie”. Potrzebna jest procedura analizy śmiertelnych przypadków pobić dzieci – podobna do tej funkcjonującej w UK, by szczegółowo badać, gdzie system nie zadziałał i dlaczego pomoc nie przyszła.

Ministerstwo zapowiada zmiany i tak zwaną „małą nowelizację”. Wprowadzony zostanie urlop rodzicielski w przypadku adopcji starszych dzieci na podobnych zasadach jak obecnie przy adopcji dzieci młodszych, powstanie centralny rejestr rodzin pieczy zastępczej i dzieci, by więcej dzieci nie znikało z systemu i zostaną opracowane regulacje dotyczące porozumień międzypowiatowych.

W przygotowaniu jest także „duża nowelizacja”. Ma obejmować zakaz umieszczania dzieci poniżeń 10 roku życia w instytucjach, wsparcie rodzin zastępczych, wsparcie adopcji dzieci z niepełnosprawnościami.

Czekamy także na pojawienie się strategii deinstytucjonalizacji.

Szefowa komisji obiecała także posiedzenie z udziałem Ministra Sprawiedliwości. ❌ Trzeba skrócić czas postępowania w sądach (obecnie trwa średnio 3 lata i 7 miesięcy!), ukrócić plagę nadzorów kuratorskich, ustanowić pełnomocnika „adwokata” dziecka.