fbpx

Dlaczego Polki nie chcą rodzić dzieci?

📣 Według najnowszych badań GUS – „Polska w liczbach 2021” współczynnik dzietności w Polsce w 2020 roku wynosił 1,378. Jest to najniższy wynik od 2016 roku, kiedy to współczynnik dzietności wyniósł 1,357.

Istnieje luka pomiędzy preferowaną liczbą dzieci a rzeczywistymi zachowaniami prokreacyjnymi (tzw. fertility gap).

‼️ Podejmowaniu decyzji o dziecku mogą nie sprzyjać także ograniczenia w dostępie do legalnej aborcji, które zaczęły obowiązywać pod koniec 2020 r. Ograniczenie to „zaburza proces planowania rodziny, zwiększając obawy kobiet i ich partnerów związane z zajściem w ciążę”.

Do tego dochodzą również kwestie związane z „kosztami” macierzyństwa. Doświadczenia związane z ponoszeniem tych kosztów blokują decyzję o posiadaniu kolejnych dzieci. Chodzi o gorszą sytuację matek niż ojców na rynku pracy, potrójne obciążenie kobiet (pracą zawodową, obowiązkami domowymi oraz opieką nad dziećmi) Tego rodzaju kosztów nie ponoszą ojcowie. 📣 Jako rozwiązanie warto wskazać wprowadzenie do urlopu rodzicielskiego tzw. father’s quota – części urlopu, która może zostać wykorzystana tylko przez ojca w pierwszym roku (lub latach) od urodzenia dziecka.

Od wielu lat wskazuje się, że najlepszą receptą na zwiększenie dzietności są między innymi: tworzenie większej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, większa elastyczność w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, dostępność mieszkań dla osób młodych. ‼️ To nic przyjemnego mieć kredyt na 30 lat. Proszę mi wierzyć i spłacać go do starości.

To także dostęp do refundowanego przez państwo program in vitro. W Polsce mieliśmy już dobrze działający program in vitro. Może warto po prostu do niego wrócić?

‼️ Nie kolejne obietnice, a realne działania przekładają się na zwiększenie dzietności.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRosaMonikaAnna%2Fvideos%2F515826096205155%2F&show_text=false&width=560&t=0