fbpx

Pakt dla wody

⚠️ Odra umiera. Nie możemy stać bezczynnie!

💧 Dlatego w imieniu Nowoczesnej zobowiązałam się do podjęcia działań w celu przywrócenia dobrej jakości wód w Polsce i wdrożenia skutecznych mechanizmów ochrony wody. To podstawowe wyzwania na najbliższe lata!

✍️ Pakt dla wody zakłada automatyzację systemów monitoringu jakości wód i wczesnego ostrzegania, ochronę przed powodzią i suszą dostosowaną do aktualnych wyzwań. Dodatkowo zakłada wdrożenie międzynarodowego planu renaturyzacji rzek oraz zaprzestanie regulacji polskich rzek, w szczególności Wisły i Odry.

Pakt został zainicjowany przez Partię Zieloni, a podpisany przez przedstawicieli koalicyjnych ugrupowań: Borys Budka (Platforma Obywatelska), Riad Haidar (Inicjatywa Polska) i Urszula Sara Zielińska (Partia Zieloni).