fbpx

Dyrektywa work-life balance

Work-life balance tak została nazwana unijna dyrektywa, która zakłada równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Została przyjęta w 2019 roku. 2 sierpnia 2022 r. upłynął czas, by zaimplementować jej przepisy. Rząd jednak nie wywiązał się ze swojego obowiązku.

Obradowaliśmy na ten temat dziś podczas Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3 oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka.

Work-life balance to:
✅ wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
✅ przyznanie każdemu z rodziców dziecka wyłącznego, nietransferowalnego prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej wymienionego wymiaru urlopu,
✅ wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, np. w sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem;
✅ wprowadzenie urlopu opiekuńczego – do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki nad krewnymi.

📣 Wprowadzenie tych zmian w przepisach stworzy szanse dla dzieci na zbudowanie silniejszej więzi z każdym z rodziców, a rodzicom umożliwi dłuższe przebywanie z dzieckiem. Będzie również sprzyjać wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy oraz bardziej partnerskiemu podejściu do wychowania dzieci.

Projekt ustawy ma trafić do Sejmu na przełomie roku. ✌️