fbpx

Sytuacja pracowników Poczty Polskiej

Ministrze Jacek Sasin,

W związku z ostatnimi informacjami medialnymi dotyczącymi sytuacji Pracowników zatrudnionych
w Poczcie Polskiej S.A. oraz zapowiedzianym na dzień 11 października br. strajkiem ostrzegawczym w tej instytucji, czekam na Pana odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Proszę o podanie wyników finansowych Spółki za rok 2022;
  2. Czy Członkom Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz dla kadry menadżerskiej (Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów) zostały wypłacone nagrody/premie za osiągnięte wyniki za rok 2022?
  3. W jakiej wysokości zostały wypłacone premie roczne za 2022 rok, które zostały wypłacone w sierpniu 2023 r.
  4. Proszę o podanie wyników finansowych Spółki za pierwsze półrocze roku 2023;
  5. Czy wobec osiąganych wyników finansowych Spółki, dla Członków Zarządu oraz dla kadry menadżerskiej (Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów) Poczty Polskiej S.A. planowana jest wypłata nagród/premii za osiągnięte wyniki w roku 2023?
  6. Proszę o podanie liczby Pracowników zatrudnionych w Spółce na dzień 31 sierpnia br.
  7. Proszę o podanie liczby Pracowników nieobjętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy na dzień 1 stycznia br. oraz na dzień 31 sierpnia br. i wskazanie stanowisk, które zajmują;
  8. Proszę o podanie liczby osób objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, które otrzymały podwyżkę wynagrodzenia w roku 2022 i w roku 2023;
  9. Proszę o podanie liczby osób nieobjętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, które otrzymały podwyżkę wynagrodzenia w roku 2022 i w roku 2023;
  10. Dlaczego dla osób nieobjętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy od 2015 roku została wprowadzona „Tymczasowa Polityka wynagradzania pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy”? – Pracownicy ci nabywają prawo do premii rocznej pod warunkiem, że wyznaczone cele/zadania zrealizowali na relatywnie niskim poziomie minimum 60%.