fbpx

Tylko TAK oznacza zgodę.

x Dlaczego nie krzyczałaś?

x Dlaczego nie uważałaś?

x Czemu się tak ubrałaś?

x A może tego chciałaś?

x Mogłaś nie pić!

Nas Kobiety, od dziecka uczy się, jak mamy na siebie uważać.

Mamy prawo czuć się bezpiecznie!

Dziś mamy historyczny moment dla bezpieczeństwa Kobiet – nową ustawę o zmianie definicji zgwałcenia: art. 197 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

Tylko TAK oznacza zgodę – świadoma i dobrowolna zgoda jest podstawą.

Zbyt wiele Kobiet zostało ofiarą gwałtu. Zbyt wiele Kobiet żyje w strachu.

Mówimy temu stanowcze dość!