fbpx

Orzeczenie Trybunału w Strasburgu

„Wzmianka o świadomości przynależności do mniejszości oraz o zachowaniu i rozwoju kultury mniejszości nie może być uznana za stanowiącą zagrożenie dla społeczeństwa demokratycznego, nawet jeśli może powodować napięcia”.

Tak brzmi fragment orzeczenia Trybunału w Strasburgu. Polska złamała art. 11. (O wolności zgromadzeń i stowarzyszania się) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, likwidując Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

21 marca pierwsze czytanie projektu ustawy o języku śląskim. To pierwszy krok. Kolejnym będzie uznanie mniejszości.