fbpx

Zespół Praw Dziecka

W Sejmie połączone spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Reformy Prawa Rodzinnego i Zespołu Praw Dziecka.

Dziś o ustawie wprowadzającej m.in. standardy ochrony małoletnich, analizy śmiertelnych i poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, wysłuchaniu dziecka oraz o pieczy zastępczej.

Dziękuję Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Anita Kucharska-Dziedzic – posłanka na Sejm RPFundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przedstawicielom Ministerstw: Edukacji, Rodziny oraz Rzeczniczki Praw Dziecka i wszystkim uczestniczkom i uczestnikom. Katarzyna Ueberhan, Dorota Łoboda

Zapis zespołu dostępny online: