fbpx

Program Maluch Plus – złóż wniosek!

Czy wiecie, że aktywność zawodowa Kobiet, które są Matkami małych dzieci, jest na poziomie 63%? Wraz z pojawieniem się kolejnego dziecka odsetek maleje…

Wciąż na mapie Polski można znaleźć białe plamy, czyli miejsca, w których dostępność do miejsc opieki – żłobków, klubów dziecięcych do lat 3, jest niewielka. Aktualnie w 1047 polskich gminach nie ma opieki żłobkowej w żadnej formie przewidzianej przez ustawę.

Program Maluch Plus jest realną odpowiedzią na ten problem i wsparciem. Dzięki zwiększeniu budżetu z 5,5 mld zł do 6,5 mld zł powstanie aż 102 577 nowych miejsc opieki.

Polska posiada jeden z najniższych poziomów wskaźnika objęcia opieką instytucjonalną dzieci w wieku do lat 3 w całej Unii Europejskiej. Ogólnopolski wskaźnik użłobkowienia wynosi 36%, natomiast w województwie śląskim jest na poziomie 34%.

Gminy, na których terenie nie funkcjonują instytucje opieki zarówno publiczne, jak i prywatne nazywane są „białymi plamami”. Liczba białych plam, czyli 1047 gmin, w których nie funkcjonuje żadna instytucjonalna forma opieki to 42% gmin ogółem. W województwie śląskim znajduje się 45 białych plam – co stanowi 27% śląskich gmin.

Trwa nabór wniosków na finansowanie powstawania nowych żłobków. Pierwszy termin składania wniosków trwa do 30 czerwca. Wnioski należy składać drogą elektroniczną przez system Rejestr Żłobków w przypadku gmin, a w sytuacji podmiotów prywatnych przez system PIU Emp@tia.

Aleksandra Gajewska – gratulacje!