fbpx

Zmiana definicji zgwałcenia

Na zmianę definicji zgwałcenia kobiety w Polsce czekają od lat. Czas na dobre prawo, które uznaje podmiotowość osób doznających przemocy seksualnej, prawo, które mówi, że seks wymaga zgody partnera.

Celem tego projektu jest poszerzenie zakresu penalizacji zgwałcenia także na zdarzenia, w których dochodzi do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego, innej czynności seksualnej lub do poddania się (wykonania) innej czynności seksualnej bez zgody tej osoby.

Ta zmiana jest szalenie ważna – zmienia sposób myślenia o gwałcie. Poza kwestiami samego postępowania przed sądem kluczowy jest także wymiar edukacyjny. Tylko tak oznacza zgodę, a brak zgody na seks to gwałt. Zbyt wiele gwałtów w Polsce nie jest zgłaszanych, zbyt wiele przemilczanych. Ofiary często nie chcą o tym mówić, także w obawie, że nikt im nie uwierzy.

To zmiana Kodeksu Karnego przez dodanie paragrafu 1A, który dotyczy sytuacji doprowadzenia do obcowania płciowego w sytuacji braku zgody wynikającej z braku możliwości wyrażenia takiej zgody lub sprzeciwu bez względu na to, czy źródłem tego stanu jest niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zdrowia psychicznego, czy przemijający stan odurzenia, czy nieprzytomności.

Niestety dotychczasowa praktyka stosowania przepisów kodeksu karnego w przypadku przestępstw przeciwko wolności seksualnej wskazywała, że jeśli nie było znamion przemocy, nie było przestępstwa zgwałcenia, choć wykładnię Sądu Najwyższego mówiły inaczej. Trzeba było udowadniać, że naprawdę się krzyczało, protestowało, walczyło. Osoba pokrzywdzona nie powinna musieć udowadniać, że się broniła i nie dała zgody na wykorzystanie jej ciała bez jej woli i zgody.

Na tę ustawę czekały tysiące kobiet w Polsce.  Poselski projekt ustawy o zmianie definicji zgwałcenia przyjęty.

335 głosów ZA.
44 głosy PRZECIW.
44 osoby wstrzymały się od głosu.

Seks bez zgody to gwałt!

Teraz czas na Senat i Prezydenta.

To ważny krok dla zwiększenia bezpieczeństwa Kobiet w Polsce.