fbpx

Legalna, bezpieczna i dostępna aborcja

Przedstawiamy projekt, który ma dać kobietom, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie, że ich prawa są realizowane niezależnie od tego, jaka jest ich zasobność portfela i tego, że państwo rozumie, ufa swoim obywatelkom i wie, że mają prawo do bezpiecznego wyboru, bo kobiety w Polsce nie chcą bać się być w ciąży. Kobiety w Polsce chcą legalnej, bezpieczniej i dostępnej aborcji.

Dziś komisja o projektach ustaw, także projekcie Koalicji Obywatelskiej – Poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, który daje prawo do decydowania i zapewnia bezpieczeństwo.

Zgodnie z projektem świadome rodzicielstwo to „swobodne decydowanie o posiadaniu dzieci oraz ich liczbie, a także planowanie ich narodzin w wybranych przez rodziców odstępach czasu, z uwzględnieniem możliwości stosowania środków zapobiegania ciąży, przerwania ciąży oraz procedur medycznie wspomaganej prokreacji”.

Zakłada, że osobie w ciąży przysługuje prawo do przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Po upływie 12. tygodnia trwania ciąży, prawo to ma dotyczyć przypadków, gdy:

  • stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby w ciąży,
  • występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
  • zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym lub poza nim. W przypadku osoby powyżej 13. roku życia także pisemna zgoda tej osoby. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego małoletniej albo osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, do przerwania ciąży będzie wymagana zgoda sądu opiekuńczego.

Projekt jest gotowy – teraz czas powiedzieć mu tak.

Należy pamiętać – zakaz aborcji nie sprawi, że będzie ich mniej. One będą, ale mniej bezpieczne!

Zapis komisji dostępny tu: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp…

Pełny projekt można zobaczyć na stronie Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/druk.xsp?nr=224